Class & Training Schedule

OFFICIAL WINTER SCHEDULE

CLICK IMAGE BELOW TO ENLARGE

 
No GI Jiu Jitsu:
Mon & Fri 11:00am – 12:30pm
Mon & Fri 6:00pm – 7:30pm

GI Jiu Jitsu:
Tue, Wed, Thu & Sat 11:00am – 12:30pm
Tue, Wed & Thu 7:00pm – 8:30pm

Judo:
Wed 6:00pm – 7:00pm
Sat 10:00am – 11:00am

MMA:
Fri 7:30pm – 8:30pm

Kickboxing:
Mon 7:30pm – 8:30pm
Tue & Thu 6:00pm – 7:00pm

Muay Thai:
Mon, Wed & Fri 9:30am – 10:30am
Sat 12:30pm – 1:30pm

Wrestling:
Sat 9:00am – 10:00am

Yoga:
Sat 2:30pm – 3:30pm
Sun 10:30am – 11:30am

Open Mat:
Sun 12:00pm – 1:00pm

Kids Jiu Jitsu:
Tue, Wed & Thu 5:00pm – 6:00pm

Kids No GI Jiu Jitsu:
Mon & Fri 5:00pm – 6:00pm

Kids Boxing
Mon & Wed 4:00pm – 5:00pm

Kids Muay Thai Kickboxing:
Tue & Thu 4:00pm – 5:00pm

Call Now Button