Class & Training Schedule

OFFICIAL SUMMER SCHEDULE

CLICK IMAGE BELOW TO ENLARGE

 
No GI Jiu Jitsu:
Mon & Fri 11:00am – 12:30pm
Mon & Fri 6:00pm – 7:30pm

GI Jiu Jitsu:
Tue, Wed, Thu & Sat 11:00am – 12:30pm
Tue, Wed & Thu 7:00pm – 8:30pm

Judo:
Wed 6:00pm – 7:00pm
Sat 10:00am – 11:00am

Kickboxing:
Mon & Fri 7:30pm – 8:30pm
Tue & Thu 6:00pm – 7:00pm

Muay Thai
Mon, Wed & Fri 9:30am – 10:30am
Sat 12:30pm – 1:30pm

Yoga
Tue & Thu 9:00am – 10:00am

Kids Jiu Jitsu:
Tue, Wed & Thu 5:00pm – 6:00pm

Kids No GI Jiu Jitsu:
Mon & Fri 5:00pm – 6:00pm

Kids Boxing
Mon & Wed 4:00pm – 5:00pm

Kids Muay Thai Kickboxing:
Tue, Thu & Fri 4:00pm – 5:00pm

Call Now Button